Pic

Zal de Brexit een gevolg hebben voor uw EOR?

 

Vandaag is een historische dag!  Dit is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Tijdens de beperkte overgangsperiode die begint op 1 februari 2020, is het 'business as usual' voor de gemeenschappelijke markt, EOR's, burgers, consumenten, bedrijven, investeerders, studenten en onderzoekers in de EU en het VK. De Commissie zal op 3 februari een uitgebreid ontwerp van onderhandelingsrichtlijnen goedkeuren. Het is dan aan de Raad Algemene Zaken om dit mandaat aan te nemen. De formele onderhandelingen met het VK kunnen vervolgens aanvangen. Tijdens de overgangsperiode zal het VK niet langer vertegenwoordigd zijn in de instellingen, agentschappen, organen en kantoren van de EU. De EU- en EOR-wetgeving/-overeenkomsten blijven echter van toepassing tot:

  • er over een "nieuw en eerlijk" partnerschap werd onderhandeld op basis van de politieke verklaring die de EU en het Verenigd Koninkrijk in oktober 2019 zijn overeengekomen
  • het einde van de overgangsperiode, d.w.z. tot 31 december 2020, tenzij ... een verlenging wordt overeengekomen vóór juli 2020. Als er door de EU en het VK gezamenlijk een verlenging wordt overeengekomen, zou deze overgangsperiode worden verlengd tot 31 december 2021 of 31 december 2022.

De status van het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode

Vanaf 1 februari 2020 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer een lidstaat van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn, noch deel uitmaken van de EU-instellingen (zoals het Europees Parlement en de Europese Raad), EU-agentschappen, kantoren of andere instanties.

Gedurende de overgangsperiode blijven echter alle instellingen, organen en instanties van de Europese Unie de bevoegdheden behouden die hun door de EU-wetgeving zijn verleend met betrekking tot het VK en natuurlijke en rechtspersonen die daar wonen of gevestigd zijn. Het Hof van Justitie van de EU is tijdens de overgangsperiode nog steeds bevoegd voor het VK.

Verplichtingen van het Verenigd Koninkrijk tijdens de overgangsperiode

Zoals hierboven uitgelegd, blijft de EU-wetgeving van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Dit omvat geen bepalingen van de verdragen en besluiten die niet bindend waren voor en in het Verenigd Koninkrijk voordat de terugtrekkingsovereenkomst in werking trad.

Onze aanbeveling voor EOR's met Britse leden en EOR's met een overeenkomst naar Britse recht

Na de overgangsperiode zal de positie van het VK en de EOR-leden van het VK afhangen van de manier waarop de EOR-overeenkomst zijn geografische reikwijdte definieert en of deze het VK omvat of niet.  Daarom raden we bedrijven en EOR-leden aan om hun EOR-overeenkomst van onder het stof te halen en na te gaan of deze moet worden aangepast om de toekomstige positie van het VK en zijn werknemers te verduidelijken.  

Tijdens de overgangsperiode is er nog geen wettelijke noodzaak voor EOR-overeenkomsten naar Brits recht om over te stappen naar een andere rechtsgrondslag. Na deze periode lijkt het echter waarschijnlijk dat EOR-overeenkomsten zullen moeten fungeren volgens de wetgeving van landen binnen de Europese Economische Ruimte. Dit zal natuurlijk niet het geval zijn als de EU en het VK, tijdens de onderhandelingen over hun nieuwe en eerlijke partnerschap, bepalingen treffen die het VK krachtens de EOR-richtlijn blijven dekken.

Wilt u informatie en advies over de situatie van uw specifieke EOR? Neem dan contact op met onze EOR-consultants.

Voor meer gedetailleerde (niet EOR-specifieke) informatie over de Brexit, kunt u deze pagina bezoeken op de website van de Europese Commissie.

Contacteer onze EOR-consultants