Bedrijfsevents

Voor strategische bedrijfsevents zoals aandeelhouders- en bestuursvergaderingen is improvisatie uit den boze. De event planners en designers van Presence zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van de juiste formule, het zoeken van de meest geschikte vergaderlocatie en het verzekeren van de juiste inrichting.

We letten erop dat alle procedures minutieus worden nagevolgd en onze ceremoniemeesters houden zich aan de strengste gedragscodes. Als uw publiek verschillende talen spreekt, voorzien we de nodige tolken die gespecialiseerd zijn in dit soort bijeenkomsten en die heel precies te werk gaan in het hanteren van de juiste terminologie.

Alle leden van het eventteam van Presence zijn onderworpen aan geheimhoudingsregels en we betrekken nooit iemand bij een project zonder dat de betrokkene vooraf een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend. Presence zal zelf nooit voor u aan de slag gaan zonder eerst een geheimhoudingsverklaring met uw organisatie te ondertekenen. Onze prioriteit bestaat uit het beschermen van uw activa en het garanderen van een memorabele ervaring.


We make it happen

Presence draagt zorg voor alle logistiek die bij een congres komt kijken. Het begint allemaal met een strategische briefing, zodat onze event planners kunnen nagaan welke doelen u nastreeft. Dan starten we met de voorbereiding van uw event. Elk detail – klein of groot - van de locatie van het event tot het menu op de tafel in het restaurant moet perfect zijn.

Onze diensten kunnen worden benut om uw event te organiseren van A tot Z of we kunnen à la carte te werk gaan als event concierges. Zo bent u verzekerd van al die kleine details die u nodig hebt om er een perfecte ervaring van te maken.


We make it matter

Onze event designers maken uw organisatie relevant en duurzaam. We voorzien de nodige tools om waarde te genereren vóór, tijdens en na uw event.

We concentreren ons op inhoud

  • sprekers met een uitmuntende expertise in uw thematiek
  • specialisten die u helpen met advies, rapporten en audits
  • benchmarkdata van andere organisaties
  • workshops voor meer diepgaande besprekingen

We maken gebruik van de laatste technologieën voor interactie en communicatie

  • Combineren live publiek met extern publiek
  • Gaan na wat uw publiek denkt 
  • Betrekken alle deelnemers
  • Verbeteren uw event aan de hand van analyses
  • Maken uw event groen door uw impact op de planeet te verminderen 
Contacteer ons!