"The Presence Group" verwijst naar alle entiteiten hieronder.

"The Presence Group" is geen rechtspersoon en mag niet als dusdanig worden behandeld.

Eventuele juridische procedures moeten worden ingeleid tegen de betrokken rechtspersoon / rechtspersonen.

  • PRESENCE COMMUNICATION SA, 24 Bohey, 9647 Doncols, Luxemburg, B135091, LU22 262 536
  • Presence Translate & Interact B.V., Turennestraat 33, 6221 AR Maastricht, Nederland, BTW: NL856330875B01
  • Presence Translation & Interaction Strategies Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Ierland, BTW: IE3340538BH
  • Presence GmbH, Hörwarthstrasse, 25, 82335 Berg, Duitsland, BTW: DE298975487

De inhoud die wordt weergegeven op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en alle inhoud vormt de exclusieve intellectuele eigendom van The Presence Group. U mag die inhoud niet opnieuw gebruiken, uitgeven of afdrukken zonder onze schriftelijke toestemming.

Alle gepubliceerde informatie is louter bedoeld voor educatieve en informatiedoeleinden.  Ze is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies.  Als u zou beslissen om te handelen op basis van informatie op deze website, doet u dat op eigen risico.

De website wordt regelmatig geüpdated maar The Presence Group is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de daarin voorgestelde informatie.

Hoewel we de informatie op deze website zo goed mogelijk hebben gecontroleerd, kunnen we niet garanderen dat er geen vergissingen of fouten in voorkomen.

Als u op dergelijke informatie vertrouwt, doet u dat zuiver op eigen risico.

The Presence Group zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade, waaronder onrechtstreekse of gevolgschade, of om het even welk verlies of schade, resulterend uit het verlies van data of winsten dat voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze website.

De website van The Presence Group bevat links en verwijzingen naar websites van anderen of naar andere platformen of media.

The Presence Group heeft geen controle over de inhoud, aard of beschikbaarheid van deze websites; wanneer u die links en referenties gebruikt, aanvaardt u bijgevolg dat dat dat uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid is.

Alle inhoud die wordt gebruikt op deze website, kan verwijzen naar namen of mensen, plaatsen, producten, merken, enz...

The Presence Group gebruikt die informatie naar beste weten en vermogen met de bedoeling iedereen en alle standpunten te respecteren.   The Presence Group kan in geen geval aansprakelijk zijn wanneer mensen of organisaties worden geschokt.

Alle inhoud die op deze website wordt gepubliceerd door derden, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de publicerende partij.

Deze website wordt onderhouden zodat hij probleemloos functioneert, maar The Presence Group draagt geen verantwoordelijkheid als de website tijdelijk offline of onbeschikbaar is.