We krijgen vaak de vraag welke opleidingsprogramma's voor Europese Ondernemingsraden het meest populair zijn.

Hier is hij dan: de top 10 aller tijden!

1. Do's en don'ts voor EOR-leden

De taak van een EOR-lid is allebehalve eenvoudig. Het vereist uitgebreide kennis van de cultuur en structuur van het bedrijf waarvoor u werkt, u moet vertrouwd zijn met uw taken in de EOR, een grondige kennis hebben van de EOR-richtlijn, … maar ook weten wat u wel en niet kunt doen als u deel uitmaakt van een EOR.

Deze opleiding helpt mensen om deze problemen aan te pakken en volledig voorbereid te zijn op hun functie.

2. De EOR-overeenkomst begrijpen: basisbegrippen en definities

Als u een EOR-lid bent, moet u jongleren met een aantal belangrijke termen van de EOR-richtlijn, zoals transnationaal, informatie en overleg, ... en moet u begrijpen hoe deze zich verhouden tot uw overeenkomst en wat uw overeenkomst toelaat op het vlak van werkingsprincipes van uw EOR.

3. De EOR-richtlijn begrijpen: wat is een EOR en wat niet?

EOR-lid zijn vereist een mentaliteitsverandering. Hoe jongleert u tussen lokale, nationale en Europese prioriteiten? Wat als ze regelrecht tegenover elkaar staan? We mogen gerust zeggen dat het niet gemakkelijk is om Europees te denken ... In deze sessie geven we EOR-leden tips & tricks om dit aan te leren.

4. Wat is de EU?

Europese Ondernemingsraden zijn niet zomaar uit het niets ontstaan. Er is veel achtergrondinformatie over de EU-richtlijn die aan dit hele proces ten grondslag ligt. Het bredere plaatje begrijpen is waar het om gaat, zodat u weet dat wat u doet van groot belang is en verankerd is in onze Europese cultuur en mentaliteit.

5. Financiën voor dummies

Vaak zegt de CFO van de organisatie trots dat de informatie die hij of zij presenteert van het hoogste niveau is, omdat deze ook met financiële analisten is gedeeld. Maar wat als u niet financieel onderlegd bent? Hoe verwerkt u de complexiteit van de informatie? We weten allemaal dat wat we niet begrijpen we geneigd zijn te wantrouwen, dus het doel van onze opleiders is ervoor te zorgen dat EOR-leden precies begrijpen wat voor hen belangrijk is. Bovendien is de sessie gebaseerd op de financiële informatie van uw organisatie en - geloof het of niet - dit maakt financiën leuk omdat onze opleiders voorbeelden gebruiken die bij iedereen van toepassing kunnen zijn.

6. Dynamiek van de EOR

Europese Ondernemingsraden zijn zeer diverse groepen: ze zijn de samensmelting van de verschillende culturen en talen. En het doel is om deze allemaal te laten samenwerken voor het algemeen welzijn van de medewerkers en van de organisatie. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan, aangezien de EOR-leden zoveel landen en locaties moeten vertegenwoordigen. Daarbovenop zijn er persoonlijke verschillen aangezien de EOR niet werkt met typische “Duitsers” of “Belgen”, ... maar met de mensen die echt rond de tafel zitten. De dynamiek van de EOR benadrukt deze diversiteit en helpt mensen elkaar te respecteren en te begrijpen. Het stelt de EOR ook in staat om de juiste taken aan de juiste mensen te geven op basis van hun persoonlijke voorkeuren, vaardigheden en talenten, maar ook op basis van de vertegenwoordigingsstructuren die op lokaal niveau bestaan.

7. Cascade van de communicatie

Hoe kunnen Europese Ondernemingsraden efficiënt communiceren? En hoe kunnen ze de communicatie op lokaal en nationaal niveau versterken? Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers op alle locaties van de organisatie dezelfde informatie krijgen? En hoe doet u dit over alle taalgrenzen heen? Als u hierbij problemen ondervindt, dan is deze opleiding zeker iets voor u. Het doel is niets minder dan van uw EOR een waardevol communicatiekanaal te maken voor alle belanghebbenden.

8. Nieuwe vergaderformats verkennen

Waarom vergaderen Europese Ondernemingsraden in een U-vorm? Niemand heeft daar collectief over beslist en er staat zeker niet in de EOR-richtlijn dat dit zo moet zijn. Het lijkt een nogal vreemd fenomeen dat alle EOR spontaan de U-vorm hebben aangenomen. Maar vergaderformats zijn niet onschuldig: ze hebben veel meer invloed op de sfeer en de uitkomst van de vergaderingen dan mensen zich kunnen voorstellen. Wat als u het format wijzigt naar ronde tafels? Of naar een andere configuratie? Onze ervaring leert dat de resultaten gewoon geweldig zijn! Als u de EOR-leden onderling maar ook met de directie op een andere manier laat omgaan met elkaar, krijgt u een heel andere Europese Ondernemingsraad. Nieuwsgierig? Laten we eens kijken wat we met uw groep kunnen doen.

9. Hoe kan uw EOR echt het verschil maken?

Vaak willen zowel de EOR-leden als de directie graag dat de Europese Ondernemingsraad relevanter is en tot meer waarde leidt. Er wordt zoveel geld, tijd en moeite geïnvesteerd in de organisatie van de vergaderingen van het volledige orgaan en van het Beperkt Comité, maar het forum lijkt vaak gewoon schone schijn.

Wij zorgen ervoor dat uw EOR uniek is en wordt aangepast aan de cultuur en behoeften van uw organisatie door uw EOR-roadmap te creëren. Alleen door te weten waarom uw EOR bestaat en waar u naartoe wilt, kunt u waarde creëren. Maar een plan maken is niet genoeg en dat wordt maar al te gemakkelijk vergeten. U moet het ook laten gebeuren; met andere woorden, u moet de weg bewandelen. Daarom gebruiken we liever de term "roadmap", omdat het precies uitdrukt wat het is.

10. Inzicht in de structuur van vakbonden in de EU

Eén van de belangrijkste hindernissen waarmee elke Europese Ondernemingsraad te maken heeft, is de diversiteit van vertegenwoordiging in de hele EU. EOR-leden die landen vertegenwoordigen met een sterke vakbondstraditie en -structuur hebben veel meer middelen tot hun beschikking dan mensen uit landen waar vakbonden klein zijn of zelfs niet bestaan. Niettemin moeten EOR-leden samenwerken, ongeacht hun lokale achtergrond of lokale realiteit. Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe vakbondsstructuren werken op zowel lokaal als Europees niveau. Bij deze opleiding worden EOR-leden en vakbondsvertegenwoordigers betrokken om dit voor iedereen duidelijk te maken.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons