Presence stond op de 100e plaats in de ranglijst van de grootste Language Service Providers, opgemaakt door onderzoeksbureau Nimdzi Insights. De in het rapport vermelde bedrijven worden gerangschikt volgens omzet en zijn actief in onder meer de gezondheidszorg, de bedrijfssector, de overheidssector, de juridische sector, de biowetenschap, de financiële sector en het onderwijs. De ranglijst en het rapport zijn het resultaat van honderden uren van analyse en verschaffen informatie over belangrijke actoren binnen de sector, die voordoen niet beschikbaar was.

Nimdzi Insights is een marktonderzoeks- en adviesbureau dat advies verleent over bedrijfsontwikkeling, taaldiensten, taaltechnologie, lokalisatieprogramma's en strategische investeringen in globaliseringsprocessen.

Vorig jaar stonden we op de 28e plaats in de lijst met de grootste tolkbureaus ter wereld en zelfs op de 2e plaats in de lijst met de grootste Europese aanbieders van conferentietolkdiensten! En dit jaar maken we dus deel uit van de prestigieuze Top 100 van Language Service Providers.

Situatie van de taalsector in 2022

We hebben nu twee jaren van COVID-19-pandemie achter de rug en de analyse van Nimdzi geeft te zien dat veel van de nieuwe trends die werden waargenomen in 2020, nog steeds actueel waren in 2021.

Bij het begin van de pandemie moesten LSP's (Language Service Providers) kort op de bal spelen om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de nieuwe situatie en tegemoet te komen aan de behoeften van hun klanten.

Geconfronteerd met geheel nieuwe vragen, versterkten bedrijven hun virtueel aanbod en voegden ze nieuwe online platformen, functies en diensten toe aan hun portfolio. Bij Presence hebben we onze interne activiteiten geherstructureerd. We voorzagen de nodige integraties en we kozen resoluut voor de innovatie die de markt van ons verlangde.  Zoals het rapport van Nimdzi terecht aangeeft, ging dat gepaard met veel stress en zorgen, maar het was ook bijzonder boeiend. COVID-19 heeft ertoe geleid dat wij - en bij uitbreiding de hele arbeidsmarkt - een nieuw hoofdstuk hebben aangevat. Er is binnen de sector duidelijk een scheidslijn tussen vóór en na 20 maart 2020.

In maart 2022, oftewel twee jaar later, toont het rapport van Nimdzi aan dat de sector van de taaldiensten sterker dan ooit uit de COVID-19-crisis is gekomen. Dit wordt weerspiegeld in de sterke groei van de LSP's uit de top 100 in 2021 via fusies en overnames, via externe investeringen en via organische groei.

Belangrijkste trends

Zoals in vorige edities van het rapport, kaart Nimdzi ook nu weer een aantal belangrijke trends en uitdagingen aan die ze tijdens hun onderzoek aan het licht hebben gebracht. Eén van die trends heeft specifiek met ons te maken: de opkomst van aanbieders van meertalige vergaderingen.

Sinds het begin van de pandemie steeg de vraag naar online vergaderingen explosief. Online platformen zoals ZOOM, MS Teams en Webex bestonden reeds, maar de pandemie heeft de vergaderwereld voorgoed veranderd, want online vergaderingen zijn de norm geworden. Geen wonder dat het bekende fenomeen van ”ZOOM-moeheid” na een tijd de kop opstak. Mensen wilden hun online vergaderingen meer onderhoudend maken. Dat was het startsein voor een zoektocht naar nieuwe functies en interactieve vergadervormen.

Bovendien ging er steeds meer aandacht uit naar toegankelijkheid en inclusiviteit, zowel in bedrijven als overheidsinstellingen. Het werd makkelijker dan ooit om vergaderingen toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht hun locatie.

Deze evolutie maakte van taaldiensten een prioriteit voor nieuwe klanten, die er voorheen nooit behoefte aan hadden gehad. De vraag naar online vergaderingen kende een hoge vlucht. Samenhangende diensten zoals live ondertiteling en documentvertaling volgden vergelijkbare trends.

In het spoor van dit snel veranderende bedrijfslandschap hebben klanten nood aan één partner die al hun meertalige online vergaderingen en evenementen voor zijn rekening neemt. Ze willen niet in zee gaan met één bedrijf voor tolkdiensten, een ander voor vertalingen en nog een ander voor de organisatie van hun vergaderingen.  Ze hebben nood aan één enkele leverancier die alle aspecten van hun evenement kan behartigen.

Bij Presence waren we niet verrast door deze evolutie. We hebben onze klanten altijd al op hun wenken bediend met een totaalpakket dat gaat van schriftelijk vertalen, notuleren, ondertitelen en tolken tot het organiseren en coördineren van meertalige vergaderingen, bedrijfsevenementen, congressen en Europese ondernemingsraden in heel Europa en daarbuiten. Onze kracht? Wij zorgen ervoor dat onze klanten duidelijk worden gehoord. Wij garanderen dat hun internationale communicatie en hun bedrijfsevenementen van de hoogste kwaliteit zijn.

Wij zijn hier en wij blijven hier!

Wilt u graag weten wat wij kunnen betekenen voor u en uw bedrijfsactiviteiten? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Samen zullen we uw behoeften en verwachtingen analyseren en zullen we nagaan hoe voordelig een samenwerking tussen uw bedrijf en Presence kan zijn.

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons