Bij Presence werken we al met Europese ondernemingsraden sinds ze het levenslicht zagen. We hebben ze in de loop der jaren zien groeien en evolueren en hebben onze steun steeds afgestemd op hun veranderende behoeften. Nieuwe EOR-leden, zowel leidinggevenden als personeelsvertegenwoordigers, weten vaak niet goed de weg wanneer ze voor het eerst met deze raad op Europees niveau te maken krijgen. Dit artikel is bedoeld om een eerste algemene indruk te geven van wat Europese ondernemingsraden zijn en wat hun bestaansreden is. Voor meer informatie kunt contact met ons opnemen via de link onder aan deze pagina.

Een Europese ondernemingsraad, kortweg EOR, is een raad waarin Europese personeelsvertegenwoordigers van een bepaalde multinational en hun tegenhangers op managementniveau onderwerpen bespreken die te maken hebben met de ontwikkelingen binnen het bedrijf en de invloed daarvan op de werkgelegenheid, de werkomstandigheden en werkwijzen. De Europese ondernemingsraden zijn in het leven geroepen door middel van een richtlijn van de Europese Commissie, die als doel had bedrijven een structuur te laten opzetten waarbinnen het management werknemers kon informeren en raadplegen over belangrijke grensoverschrijdende projecten en veranderingen in de bedrijfsstructuur of -activiteiten. Werknemers werd zo de gelegenheid geboden om, via hun vertegenwoordigers, hun mening kenbaar te maken en suggesties te doen over de voorliggende zaak of zaken. De oorspronkelijke EOR-richtlijn dateert van 1994 en is in 2009 herzien. De richtlijn is omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten, en hoewel de EU-lidstaten de richtlijn hierbij hebben geïnterpreteerd volgens hun eigen cultuur en traditie, zijn de onderstaande basisvoorschriften in alle lidstaten gelijk:

  • Een bedrijf kan een EOR oprichten als het ten minste 1000 werknemers in EU-lidstaten heeft, en ten minste 150 werknemers (per lidstaat) in ten minste twee lidstaten.
  • Het management of de werknemers moeten zelf vragen om de oprichting van een EOR, deze wordt niet door een externe instelling/instantie opgelegd.
  • Er moet een Bijzondere onderhandelingsgroep worden gevormd, bestaande uit personeelsvertegenwoordigers. Deze groep en het centraal management gaan onderhandelen over de overeenkomst die als basis zal dienen voor de toekomstige activiteiten van de EOR.
  • Als er na drie jaar onderhandelen nog steeds geen EOR-overeenkomst is, treden de zogenaamde subsidiaire voorschriften in werking, oftewel de basisvoorschriften in het omgezette recht. De EOR-overeenkomst geeft dan die voorschriften weer, in plaats van de specifieke eisen van de onderhandelingspartijen, dat wil zeggen de BOG-leden en het centraal management.
  • De EOR-overeenkomst moet altijd vermelden van welke EU-lidstaat de wetgeving van toepassing is in geval van geschillen.

Op dit moment dienen de EOR-richtlijn en de omzettingen daarvan als kader voor de onderhandeling over EOR-overeenkomsten, maar de Europese Commissie moedigt bedrijven aan hun overeenkomsten af te stemmen op hun eigen activiteiten en de realiteit. Dit houdt in dat er wat betreft grootte, samenstelling en werkwijze grote verschillen kunnen zijn tussen de EOR'en van verschillende bedrijven, waardoor ze soms lastig met elkaar te vergelijken zijn. Het belangrijkste doel is altijd informeren en raadplegen, maar de wijze waarop dit gebeurt, is verschillend.

Hoewel het dus zinvol is via internet uit te zoeken hoe EOR'en werken en wat hun doel is, kunt u voor een goed beeld van wat er in de EOR van u wordt verwacht het beste specifiek advies vragen van EOR-deskundigen. Dit hoeven niet per se externe adviseurs te zijn. Bij bestaande EOR'en is een aantal collega's mogelijk een tijdje betrokken geweest bij de EOR; zij kunnen u dan alles vertellen over hoe uw EOR werkt. Als u een EOR wilt oprichten en wilt onderhandelen over een overeenkomst, kunt u het beste een van de deskundigen in ons EOR Network raadplegen. Zij hebben ruime ervaring met het onderhandelen over overeenkomsten en het organiseren van EOR'en en zijn meestal lid van - of verbonden met - vakbonden of werkgeversorganisaties. Er zijn ook verschillende organisaties die speciale praktische workshops en informatiebijeenkomsten organiseren over werken met EOR'en; ook zij kunnen u mogelijk op weg helpen.

We hopen dat dit korte overzicht het vooruitzicht van werken in een EOR minder afschrikwekkend heeft gemaakt. Voor nadere informatie of voor advies van een van de EOR-deskundigen in ons netwerk, of als u een opleiding voor uzelf of uw EOR zoekt, neemt u contact met ons op!

Wenst u meer informatie?

Contacteer ons