Wat is het "Foxhole-concept"?

Het Foxhole-concept vindt zijn oorsprong in de oorlogvoering. 

Technisch gezien, is de definitie van een foxhole of schuttersputje 'een hol in de grond dat door een soldaat wordt gebruikt als een klein fort'. In de veilige beschutting van een foxhole zijn soldaten beschermd tegen vijandelijk vuur.

Vaak vertonen partijen in het kader van een sociale dialoog of sociale onderhandelingen zelfdestructief gedrag.  Ze verspillen veel energie en het resultaat van hun inspanningen is negatief. Die situatie wordt ook gekenmerkt door een grote mate van eigenbelang.  In veel gevallen schrijft het management gewoon een cheque uit om de problemen op te lossen.  Jammer genoeg vormt dat geen oplossing voor de diepere oorzaak van het probleem. Op lange termijn verzandt de organisatie zo in een langzaam maar zeker traject op weg naar permanente achteruitgang.

De zelfdestructieve interacties rond de 'sociale onderhandelingstafel' worden gekenmerkt door veel communicatiestoornissen, een erg defensieve of offensieve houding (van beide kanten), verwijten en soms zelfs wederzijdse bedreigingen.  Er gaan weken en zelfs maanden voorbij en uiteindelijk levert de dialoog of de onderhandeling meer verliezers dan winnaars op.

Hier kan het Foxhole-concept een rol spelen.

Bestuurswetenschappers die toevallig op dit oorlogsfenomeen stuitten, stelden vast dat het concept ook in de bedrijfswereld kon worden toegepast. Ze kwamen tot de bevinding dat zelfs de grootste tegenstanders sneller vooruitgang boeken en veel minder energie besteden als ze te werk gaan vanuit een foxhole.  Ze gaan erdoor beseffen dat ze van elkaar afhankelijk zijn en dat succes afhangt van het gezamenlijk streven naar een gemeenschappelijk doel dat rekening houdt met de prioriteiten van alle partijen.

 

OEFENEN, OEFENEN EN NOG EENS OEFENEN

Als u zich het Foxhole-concept eigen wilt maken in de sociale dialoog, gaat u best niet over één nacht ijs: u moet veelvuldig oefenen, het nodige geduld opbrengen en vooral veel respect betonen voor 'de andere kant van de tafel'.  Respect betekent niet dat u met alles akkoord moet gaan, maar dat u begrip moet hebben voor elkaars referentiekader. U moet beseffen dat het in het belang van alle partijen is om erop toe te zien dat de organisatie op lange termijn intact wordt gehouden met betrokken werknemers, trouwe klanten en tevreden aandeelhouders.  

Zoals Daryl Connor, een wereldbekende veranderingsdeskundige, al zei: ”Gemeenschappelijke streefdoelen en onderlinge afhankelijkheid vormen de grondslag van synergetische bereidwilligheid.  Omdat synergie moeilijk te bereiken is, zijn mensen alleen bereid om uit hun egelstelling te treden wanneer het duidelijk wordt dat ze iets waardevols niet zullen kunnen realiseren als ze niet samenwerken als een team.”  Een constructieve sociale dialoog en constructieve onderhandelingen zijn uiterst belangrijk voor elke organisatie. Vaak wordt vergeten dat ze ook een reëel concurrentievoordeel met zich meebrengen.   

Ze zijn veel meer dan een noodzakelijk kwaad en ze spelen een centrale rol in elk geslaagd veranderings- en transformatieproject.

Een bedrijfsleider die ervoor kiest om dit te negeren, doet dat op eigen risico.

Wilt u meer informatie?